1. Περιεχόμενο του chalkidishome.gr και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:

Καλωσήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Chalkidis Home, chalkidishome.gr. Κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας συμφωνείτε με όλους τους όρους χρήσης της ρητά και χωρίς επιφυλάξεις, τους οποίους πρέπει να αφιερώσετε μερικά λεπτά για να διαβάσετε.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, εικόνων, σχεδίων, κειμένων, γραφικών, οδηγών, προϊόντων, υπηρεσιών αλλά και εμπορικά ονόματα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ιστοσελίδας μας ή μας έχουν παραχωρηθεί νομίμως προς χρήση από τρίτα πρόσωπα καθώς προστατεύονται σχετικά από το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, αλλά και από τις διεθνείς συμβάσεις. Το σύνολο του περιεχομένου, οι πληροφορίες καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχονται από το chalkidishome.gr έχουν εμπορικό σκοπό και απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή αναμετάδοση ή αναπαραγωγή τους χωρίς γραπτή άδεια του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτου νόμιμου δικαιούχου του περιεχομένου αυτού.

Η παρουσίαση και η εμφάνιση του συνόλου του υλικού από το chalkidishome.gr στο διαδίκτυο απαγορεύεται να εκληφθεί ως καταχώρηση και μεταβίβαση άδειας όπως και ως δικαίωμα χρήσης.

 

  1. Όροι ιστότοπου Chalkidis Home

Η εταιρεία μας έχει υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις μέσα στο ηλεκτρονικό της κατάστημα για οποιαδήποτε αλλαγή. Επιπλέον η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τους παρόντες όρους και να τροποποιεί τις προϋποθέσεις των συναλλαγών με γνώμονα πάντα τις ανάγκες και τα συναλλακτικά ήθη.

 

  1. Η Ευθύνη του chalkidishome.gr

Δεν είναι ευθύνη του chalkidishome.gr η περίπτωση βλάβης ή ζημίας που θα προκύψει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης καθώς δεν δίνει εγγύηση στο ότι οι υπηρεσίες θα είναι αδιάκοπες ή δεν θα γίνουν τεχνικά λάθη λόγω της φύσεως του διαδικτύου. Σε περίπτωση ζημίων που μπορεί να προκύψουν λόγω εκτέλεσης ή μη της παραγγελίας ή ακόμα σε λάθη στην εισαγωγή στοιχείων και δεδομένων από τον χρήστη, το chalkidishome.gr δεν φέρει ευθύνη. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση λαθών σε προϊόντα (τιμές, χαρακτηριστικά). Επιπρόσθετα η εταιρία δεν φέρει ευθύνη στην περίπτωση καθυστέρησης παραλαβής των προϊόντων από των χρήστη, όταν υπάρχει το ενδεχόμενο ανωτέρας βίας.

 

  1. Η Ευθύνη του χρήστη

Με την χρήση της ιστοσελίδας ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν έχει τους παρακάτω σκοπούς:

  1. Παράνομη χρήση, αποθήκευση, ή αναπαραγωγή δεδομένων και περιεχομένου της ιστοσελίδας σχετικά με άλλους χρήστες
  2. Μετάδοση, αποστολή, δημοσίευση δεδομένων σε άλλα μέσα με παράνομη φύση έχοντας αποτέλεσμα την βλάβη του chalkidishome.gr ή τρίτους
  3. Αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή οποιοσδήποτε άλλος τρόπος μετάδοσης δεδομένων και περιεχομένου που παραβιάζει το σύνολο των πνευματικών δικαιωμάτων του chalkidishome.gr συμπεριλαμβανομένων της ευρεσιτεχνίας, του εμπορικού σήματος, διακριτικού τίτλου αλλά και το εμπορικό μυστικό, καθώς και ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων ή συνεργατών

Είναι αποκλειστική ευθύνη του πελάτη/χρήστη η γενική χρήση της ιστοσελίδας αλλά και των συναλλαγών και το περιεχόμενο τους. Σε περίπτωση παρανομίας εις βάρος του chalkidishome.gr αυτόματα διακόπτονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες απροειδοποίητα.

 

  1. ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εκούσια καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων του χρήστη (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση κατοικίας, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση κτλπ.) αλλά και το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών και μη συναλλαγών αυτού με το ηλεκτρονικό κατάστημα chalkidishome.gr (στοιχεία πιστωτικής κάρτας,  τρόπος πληρωμής) θεωρούνται απόρρητα όπως και στην περίπτωση συναλλαγών με εμπορικό/φυσικό κατάστημα. Στην περίπτωση καταχώρησης στοιχείων, χρησιμοποιούνται από το chalkidishome.gr για την αποτελεσματική και αμεσολάβητη επικοινωνία με τον πελάτη/χρήστη αλλά και της υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησής του. Τα προαναφερόμενα δεδομένα απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς τη νόμιμη τήρηση των διατάξεων του Ν. 2472/97 ο οποίος ισχύει κάθε φορά και σχετίζεται με την προστασία από επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Παρόλα αυτά ο χρήστης έχει τη επιλογή να εισέρχεται στην ιστοσελίδα μας χωρίς να χρειάζεται να δώσει κανένα στοιχείο της ταυτότητας του εάν αυτός δεν το επιθυμεί καθώς ο χρήστης ζητείται να τα παραχωρήσει στην περίπτωση παραγγελίας προϊόντων, επικοινωνίας, ή εγγραφής στην ιστοσελίδα.

Εν τέλει,  με τη δική σας έγκριση και αφότου μας έχετε καταχωρήσει τα επικοινωνιακά στοιχεία σας, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για να σας ενημερώνουμε  για νέα προϊόντα, προσφορές, γνωστοποιήσεις προϊόντων και ενημερώσεων του γενικού συνόλου του chalkidishome.gr.

Το chalkidishome.gr με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δίνει ή πωλεί τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο σε περιπτώσεις που καλύπτονται νομικά όταν επιβάλλεται από τις Δημόσιες αρχές ή δικαστηριακές ενέργειες. Όπως έχει προαναφερθεί, ο πελάτης/χρήστης πρέπει να ενημερωθεί καθώς έχει και την επιλογή να μην δώσει καμία πληροφορία όπως αναφέρεται στα άρθρα 11-13 του ν.2472/1997 βάση του οποίου οι πληροφορίες πελάτης/χρήστης .

 

Στην κορυφή